Etiket Kullanımlarına İlişkin Olarak Mevcut Turkey, Turkei, Turquie vb. İfadelerinin İkinci Bir Talimata Kadar Kabul Edileceği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 2022Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 28.12.2021 tarihli ve 70458431 sayılı Türkiye İbaresinin Kullanımıyla İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi hakkındaki yazısı yayımlanmıştır

Söz konusu yazı ile "Türkiye" markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibareleri yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı ile ilgili 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin uygulanması bağlamında  ihracat iadesi işlemleri kapsamında ihracatçıların mağdur olmamasını teminen "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenmesi ve etiket kullanımına ilişkin olarak "Made in Turkey" veya "Produce of Turkey" ibarelerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar kabul edilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

Ancak sektörel derneklerden ve ihracatçı firmalardan gelen yazılar üzerine, mevcut etiket ve ambalaj stokları göz önüne alınarak konuya ilişkin geçiş süresinin yetersiz olduğu vurgulanıp,  ihracat iadesi işlemleri bağlamında "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenmesi ve etiket kullanımına ilişkin olarak geçiş sürecinin ileri bir tarihe ertelenmesi ile mevcut " Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibarelerin ikinci bir talimata kadar kabul edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.