Eşyanın Fiziki Muayenesi Sonrası Gerçekleşen GTİP Değişikliğinde Menşe Şahadetnamesi İbrazı

Yayınlanma Tarihi: 11 Mayıs 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün E-20117910 sayılı, 07.05.2021 tarihli ve GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinde beyan edilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında BİLGE sistemi tarafından menşe şahadetnamesinin istenmediği ancak eşyanın fiziki muayenesi çerçevesinde yapılan laboratuvar tahlili sonucunda tespit edilen yeni GTİP’ in ilave gümrük vergisi, ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi önlemlere tabi olduğu durumlarda menşe şahadetnamesinin yeni GTİP’ göre beyanname henüz muayene memurunca onaylanmadan ibraz edilip edilmesi durumunda kabul edilip edilmeyeceği açıklanmıştır.

Yeni GTIP’e göre menşe şahadetnamesinin ibrazı halleri;

1) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ilgili muayene memurunca işlemleri tamamlanmadan önce;

Yükümlü tarafından temin edilen menşe şahadetnamesinin ;

·         Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırk beş gün,

·         Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün,

süreler içerisinde ibraz edilmesi durumunda mezkur belge kabul edilir. Belirtilen süreler içerisinde menşe şahadetnamesinin ibraz edilmediği durumlarda alınmayan veya eksik alınan vergiler ve mali yükümlülükler tahsil edilir veya yükümlü tarafından talep edilmesi halinde mali yükümlülükler nakit teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verileceği belirtilmiştir.

2) Yükümlü tarafından beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında alınan teminat iade edilir veya mezkur 38 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde tahsil edilen tutar geri verileceği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.