Eşya Serbest Dolaşıma Girişinde Menşe Şahadetnamesi İbrazı

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Menşe Şahadetnamesi İbrazı ile ilgili Açıklamalar Yapılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.12.2022 tarihli ve 80857945 sayılı Gümrük Yönetmeliği Menşe Şahadetnamesi İbrazı konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyaya veya gelen eşyanın GTİP’inin değişmesi durumunda menşe şahadetnamesini ibrazı konusuna açıklık getirilmiştir.

Serbest dolaşıma girişte menşe şahadetnamesinin sonradan ibrazı, Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükümleri gereğince, eşyaya ilişkin vergilerin beyan edilerek ödenmesi veya nakit teminata bağlanması halinde yapılabilecek olup menşe şahadetnamesinin beyanname tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde ibraz edilebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.