Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat 2021/21) Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 14 Nisan 202107.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği(İthalat 2021/21) ile; Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (Kayda Alınmak Suretiyle İleriye Yönelik Olarak Gözetim Uygulamaları Hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Ø  Kullanıcıların, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda olduğu belirtilmiştir.  

Ø  İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvuruların, Bakanlık internet sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünden gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 

Ø  İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgelerin, her bir ithalat işleminin mevzuatında yer aldığı ancak elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvuruların da kabul edilebileceği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (07.04.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.