Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler

Yayınlanma Tarihi: 27 Ağustos 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 13.08.2021 tarihli, E-52856264 sayılı ve Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu’nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler konulu Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile, eksik belgeye konu beyannamelerin aşağıdaki maddelerde belirtilen şekillerde tamamlanmış olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

·         Eksik belge tamamlama formu ile belgelerin tamamlandığının bildirilmesi: Eksik belge tamamlama formu süresi içerisinde verilerek belgelerin usulüne uygun ve beyannamede belirtilen eksik belgeyle uyumlu olduğunun anlaşılması halinde herhangi bir cezai işleme yer bulunmamaktadır. Söz konusu belgelerin ibraz edilemediği veya beyannamede belirtilen belgeyle uyumlu olmadığı tespit edilirse ek vergi tutarı hesaplanarak tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir. Ayrıca Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

·         Süresi içerisinde yükümlünün belgeleri tamamlayamayacağını bildirmesi: Böyle durumlarda yükümlünün eksik belgeye konu beyanı değişiklik gerektirecek şekilde tamamlanmış olacaktır. Belgeler arasında bir farklılık bulunmadığından Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılmaz. Hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir.

·         Belgelerin tamamlanması için öngörülen sürenin dolması: Böyle durumlarda eksik belgelerin verilen süre içerisinde ibraz edilmediği ve bu süreler dışında ibraz edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir. Ek olarak Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Genelge, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.