Duvar Kağıtları İthalatında Ek Mali Yükümlülük Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 26 Haziran 2018Özet: 21.06.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan ürünlerin ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu'na öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

104-1.jpgTebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (21.06.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.