Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Dağıtım Yöntemi ile Başvuru ve Kullanım Usul ve Esasları

Yayınlanma Tarihi: 10 Eylül 2018Özet: 09.09.2018 tarihli ve 30530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5) ile 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 09.08.2018 tarihli ve 18 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanın başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.

Açıklamalar

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 18 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.043 ton olarak belirlenmiştir.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 10 tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 06.08.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (09.09.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.