Duşakabin Sistemleri İçin Kullanılan Camların İthali Hakkında Yazı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 2024Duşakabin Sistemleri İçin Kullanılan Camların İthali Hakkında Yazı Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.02.2024 tarihli ve 93707126 sayılı “Duşakabin İthalatları Hk” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile duşakabin sistemlerinde kullanılan camların farklı amaçlarla kullanılmasının önüne geçebilmek adına 70.20 tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyaya ilişkin olarak;

·       İthalatçı firmadan eşyanın depolanacağı veya kullanılacağı yer ile ithal sonrası satılacağı firmayı bildiren beyan alınması,

·       İthalat işlemini müteakip, beyanda belirtilen süre içerisinde ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesince veya firmanın bildireceği adresin başka bir Bölge Müdürlüğü görev alanına girmesi halinde, ilgili Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine firma tesisinin bulunduğu yerdeki Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesince firmanın tesisleri veya kullanım yeri ile muhasebe kayıtları üzerinden eşyanın gümrük beyannamesinde ve beyanda belirtilen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının yerinde tespit edilerek bir rapora bağlanması ve rapor sonucuna göre işlemlerin sonlandırılması,

·       Yükümlüsünce beyanda belirtilen sürenin uzatılması talebinde bulunulması halinde bu talebin ilgili Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılması,

·       Beyana ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer hususlarda bir aykırılık görülmemesi kaydıyla eşyanın duşakabin olarak beyan edildiği 70.20 tarife pozisyonu ile duşakabin olmaması durumunda sınıflandırılması muhtemel GTİP için uygulanacak gümrük vergileri arasındaki fark kadar nakit teminat alınması suretiyle teslimi ve gerekli tüm önlemlerin alınarak gümrük gözetiminde firma tesisine yönlendirilmesi,

·       Tesiste veya kullanım yerinde eşyanın duşakabin olarak kullanıldığının gümrük işlemleri açısından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu, mali mevzuat açısından ise Yeminli Mali Müşavir raporu ile belgelendirilmesi,

·       Bu durumun sağlanamaması halinde ise teminatın irat kaydedilerek Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi uyarınca işlem yapılması, duruma göre Gümrük Kanununun 234 üncü veya 235 inci maddesinin uygulanması,

 

gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.