Doymuş Poliester Reçinelerinin İthalatına Gözetim Uygulanacağı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 05 Mayıs 2023Doymuş Poliester Reçinelerinin İthalatına Gözetim Uygulanacağı Belirtilmiştir.

28.04.2023 tarihli ve 32174 sayılı Resmi Gazete’ de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/9)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 3907.99.80.00.11 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan "Doymuş poliester reçineleri" nin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 3,5 ABD Doları gözetim uygulanacağı ve bu eşyanın sadece Ticaret Bakanlığınca düzenlenen gözetim belgesi ile ithal edilebileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda gözetim belgesi başvurularının, Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik imza sahibi kişiler tarafından yapılabileceği, belge numarasının beyannamenin 44 no.lu hanesinde beyan edilmesi gerektiği ve gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin altı ay olduğu belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.