Döviz Cinsi Faturaya İstinaden Türk Lirası Cinsinden Ödemenin Yapıldığı Durumlarda Yapılacak İşlemler

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023Döviz Cinsi Faturaya İstinaden Türk Lirası Cinsinden Ödemenin Yapıldığı Durumlarda Yapılacak İşlemler

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarihli ve 80479953 sayılı Döviz Cinsi Faturaya İstinaden Türk Lirası Cinsinden Ödemenin Yapıldığı Durumlarda Yapılacak İşlemler konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile eşya bedeline ilişkin faturanın döviz cinsinden, ödemenin ise TL cinsinden yapıldığı durumlarda; ithal eşyasının gümrük kıymetine esas olacak değerinin, beyanname tescil tarihinde yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak, TL olarak beyan edilmesi gerektiği belirtilmiş olup KKDF kesintisi oluşmaması açısından da faturada yer alan eşya bedelinin ödemenin yapıldığı tarihteki TL karşılığının, beyanname tescil tarihi dâhil bu tarihten önce transfer edildiğinin, TBF ID ile 2014/18 sayılı Genelge kapsamı ithalatta ise banka yazısı, dekont, swift vb. belgelerle gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca eşya bedelinin ödendiği tarihteki kur ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kur farklarının, eşyanın gümrük kıymeti açısından da ithalatta KDV matrahı açısından da bir önemi bulunmadığı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz