Doğal Gaz İhracat Çıkış Noktalarına Ait Usul Ve Esaslar Açıklanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Doğal Gaz İhracat Çıkış Noktalarına Ait Usul Ve Esaslar Açıklanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 08.04.2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmi Gazete’de “Doğal Gaz İhracat Çıkış Noktalarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile doğal gaz ihracat çıkış noktalarındaki kapasitelerin rezervasyona konu edilmesi ve kullanılmasına yönelik uygulama yöntemleri aktarılmış olup Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ihracatına ilişkin faaliyetlerin bu Karar kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, iletim şirketlerinin boru gazı ihracatı miktarının belirlenmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiş olup ihracat lisansı sahibi boru gazı ihracatı kapasitesinin bir miktarını rezerve etmeye hak kazanan isteklinin kapasite başvurusu yapacağı ihracat çıkış noktasının bağlı olduğu yurt dışı operatörü ile gazın taşıma ve teslimine ilişkin bir anlaşmasının bulunması, başvuru yapacağı noktanın toplam kapasite miktarının belirlenen biçimlerde teminata bağlanması şartlarını sağlamaları sonucunda iletim şirketine kapasite başvurusu yapabilecekleri belirtilmiştir.

Karar hükümleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (08.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.