Doğal Çiçek Soğanlarının 2022 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 2022Söz konusu tebliğ ile 2022 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan  çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri Ek- 1’de yer alan tabloda gösterilmiş olup:

 

·       Tablonun (I) numaralı sürununda yer alan Allium, Anemone, Crocus, Fritillaria, Lillium, Muscari, Tulipa, Eminium, Biarum ve benzeri doğal çiçek soğanlarının ve GTİP numarası “0714.90.20.00.12” ve “1106.20.90.00.11” olan Orchidaceae (salep) familyası türlerinin yumru ve droglarının (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatının yapılamayacağı,

 

·       Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan Sıklamen, Toros ve Karadeniz Kardeleni ve Adasoğanı gibi ihracatı kotaya tabi olan çiçek soğanı türlerinin firmalar bazında ihracat kontenjanının Teknik Komite tarafından tespit edileceği

 

·       Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarasının “0601.10.90.10.00” olduğu,

 

·       Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılacağı, İhracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 12 nci maddesi ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesi gereğince işlem yapılacağı belirtilmiştir.

 

Buna ek olarak 18/12/2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/41) yürürlükten kaldırılarak İhracatı Kotaya Tabi olan Çiçek Soğanları Doğa ve Üretim Adetlerinin  değiştirildiği belirtilmiştir

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com  elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.