Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri ile İlgili Genelge Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 25 Kasım 2021Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri ile İlgili Genelge Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 69146722 numaralı, 15.11.2021 tarihli ve 2021/31 sayılı Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri konulu genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında gümrük kıymetinin tespiti hususunda aşağıdaki maddeler dikkate alınarak işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

·       İthale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmelerin incelenerek tespit edileceği ve beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda şüphe oluşması halinde beyan sahibinden, gümrük idaresince belirlenecek ilave ispatlayıcı bilgi ve belgeler ile işlem yapılacağı belirtilmiştir.

 

·       Gümrük kıymetinin tespitinde ithale konu aracın distribütörünün olması halinde, distribütörden temin edilen kıymet bilgisinin veri olarak dikkate alınacağı ve ithale konu araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneğinin beyannameye eklenip kontrol edileceği, söz konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin muayene ve/veya kontrol işlemlerinin tamamlanmayacağı ve Data Kartı olan markaların bu kartı beyannameye eklemesi gerektiği belirtilmiştir. ·       Beyannameye eklenen faturaların, belirtilen hususlara uygun olup olmadığı ile söz konusu faturalarda, araç üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların kıymetlerinin yer alıp almadığının kontrol edileceği ve eşyaların muayene ve/veya kontrolü yapılırken, araç üzerinde standart ve/veya ilave hangi donanım ve aksesuarların bulunduğunun, bunların kıymetlerinin, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığının, bulunmakta ise faturada ayrıca belirtilip belirtilmediğinin inceleneceği belirtilmiştir. ·       Beyan edilen gümrük kıymeti ve/veya araçta bulunan donanım ve aksesuarların tespiti için ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarasının esas alınıp, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile kıymeti konusunda bilgi isteneceği ve distribütörün bulunmaması halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden aracın aksesuar ve donanımları ile ilgili teknik rapor istenileceği belirtilmiştir. Ayrıca yurt dışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulması halinde, ihracatçı ülkeye gönderilecek talep yazısında, yurt dışı araştırmasına ihtiyaç duyulma nedenlerinin maddeler halinde belirtilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Genelge, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.