Diş Fırçaları (Takma Damak Fırçaları Dahil) İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Dağıtım Yöntemi İle Başvuru Ve Kullanım Usul Ve Esasları

Yayınlanma Tarihi: 10 Eylül 2018Özet: 09.09.2018 tarihli ve 30530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4) ile 9603.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 11.09.2017 tarihli ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanın başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.

Açıklamalar

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.289.963 adet olarak belirlenmiştir.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50.000 adedi geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş olması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın en az %80'inin ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (09.09.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.