Dilucu Gümrük Müdürlüğüne Yapılacak Sevklere İlişkin Tedbirler

Yayınlanma Tarihi: 13 Nisan 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 09.04.2020 tarihli, 96603261-102.03 sayılı ve Dilucu Gümrük Müdürlüğüne Yapılacak Sevklere İlişkin Tedbirler konulu yazısı yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu yazı ile Gümrük Müdürlüklerine bildirilen hususlar aşağıda yer almaktadır.

  • Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkış yapmak üzere hareket/giriş gümrük idaresinden en geç 07.04.2020 tarihi saat 23:59'a kadar Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen “muz” cinsi eşya taşıyan araçların, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz edilmesi koşullarıyla, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkış yapmasına izin verilmesi,

  • 08.04.2020 tarihinden ikinci bir bildirime kadar, hareket/giriş gümrük idaresinden Dilucu Gümrük Müdürlüğüne “muz” cinsi eşyanın sevkine izin verilmemesi ile Dilucu Gümrük Müdürlüğünce de söz konusu eşya için gümrük işlemi verilmemesi,

  • “Yumurta” ve “sığır eti” cinsi eşyaların ise, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarını karşılayacağı miktarda Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilmesini teminen söz konusu eşyaların Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz edilmesi koşullarıyla, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkışının yapılması gerekmektedir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.