Diğer Protez Diş Cinsi Eşyanın İthalinde İleriye Dönük Gözetim Uygulanacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023Diğer Protez Diş Cinsi Eşyanın İthalinde İleriye Dönük Gözetim Uygulanacaktır.

14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, aşağıda GTİP ve ticari tanımı belirtilen protez dişlerde kullanılan bağlantı parçalarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulanacaktır.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg)

9021.29.00.00.00

Diğerleri

1.000

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün (14.01.2023) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.