Destek Yönetim Sistemi’ne Belge Girişindeki Yığılmaların Önlenmesi Adına Bazı Belgelerin Sisteme Girişinin İhracatçı Birlikleri Personeli Tarafından Yerine Getirileceğine Dair Yazı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 2022Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarihli, 78316099 sayılı ve DYS’ye Belge Girişi Hk konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) entegre edilmesiyle beraber DYS’ye belge girişi sürecinde oluşabilecek yığılmaların önüne geçilebilmesi adına;

·       Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi (Varsa)

·       Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere),

·       İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)

belgelerin sisteme girişleri ile ilgili iş ve işlemlerin İhracatçı Birlikleri personeli tarafından yerine getirilmesinin uygun görüldüğü ve ilgili belgelerin firmalar tarafından asılları ile birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla İBGS’lere gönderileceği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.