Depremler Sebebiyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 2023 Yılı GEKAP Beyan Dönemleri Altı Aylık Olarak Belirlendi.

Yayınlanma Tarihi: 23 Haziran 2023Depremler Sebebiyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 2023 Yılı GEKAP Beyan Dönemleri Altı Aylık Olarak Belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 08.06.2023 tarihli “6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Bakanlığımızca Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler İçin, 2023 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemleri Altı Aylık Olarak Belirlendi” konulu Duyurusu yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile 2872 sayılı Çevre Kanunun “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11 inci maddesinde yer alan yetki çerçevesinde, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler sebebiyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesindeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için, 2023 yılı GEKAP beyan dönemlerinin;

 

·         Birinci dönem: Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

·         İkinci dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

 

şeklinde altı aylık olarak belirlendiği ve GEKAP beyannamelerinin beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda iletileceği duyurulmuştur.

Buna ek olarak, söz konusu mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2023 dönemi için beyanname vermiş olması durumunda, bu beyannamede yer alan bilgilerin 2023 yılının ilk altı aylık dönemi için verilecek beyannamelere dahil edilmeyeceği ve beyannameler üzerine tahakkuk eden GEKAP’ların 31.07.2023 tarihine kadar ödenebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Duyuruyu Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.