Demir Veya Çelikten Sıkıştırılmış Veya Sıvı Hale Getirilmiş Gazlar İçin Kaplarda Gözetim Uygulaması31.12.2018

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Anılan Tebliğ değişiklerine ilişkin bilgilendirme aşağıda yer almaktadır:

  • Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

    224-1.jpg
  • Eşya ancak Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir.

  • Sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

  • Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur.​

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, bu tebliğ yayımını takip eden 30 uncu günde yürürlüğe girecektir.

Ek- İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.