Demir Çelik Ürünlerinde Ek Mali Yükümlülük Uygulaması

Yayınlanma Tarihi: 02 Ekim 2018Özet: 02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 138) ile tarife pozisyonları belirtilen (72. ve 73 Fasıllar) demir çelik ürünlerinin ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25'i oranında ek mali yükümlülük uygulanacaktır.

Açıklamalar

Karar uyarınca, Ek mali yükümlülük açılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar teminat olarak alınacaktır.

Kararın eki Ek-1' de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ürün grupları itibariyle karşılarında gösterilen miktarlarda genel tarife kontenjanı açılmıştır.

Genel tarife kontenjanı uygulamasına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir.
143-1.jpgBuna ek olarak, yukarıda belirtilen eşyanın tümünün bu Kararın eki Ek-2' de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmıştır. Söz konusu tarife kontenjanı miktarı 518.803 ton olarak belirlenmiştir. Ancak bu miktar, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172.934 tonu geçemez.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihini izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer.

Ek- Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 138)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.