Demir-Çelik İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar

Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2018Özet: 16.10.2018 tarih ve 30567 sayılı Resmi Gazete'de 2018/7 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacağı ve dağıtım gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilmesi gerekmektedir.

Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda Karar çerçevesinde uygulanan ek mali yükümlülük teminata bağlanmayacağı ve bu kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyeceği belirtilmiştir.

Belirli ülkeler tarife kontenjanı, Ek-1'de yer alan tarife pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyaların tümünün Ek-2'de yer alan ülkeler menşeli olanları için 518.803 tondur. Ancak belirli ülkeler tarife kontenjanı miktarı, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172.934 tonu geçemeyecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 17.10.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2018/7 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine ilişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.