Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Ocak 2019Özet: 22.01.2019 tarih ve 30663 sayılı Resmi Gazete' de 2019/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile birlikte "Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları" geçici maddesi eklenmiştir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış izin belgeleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmıştır. Müeyyidesi tahsil edilmemiş olan izin belgelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde müracaatta bulunulması kaydıyla belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilebilecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (22.01.2019) yürürlüğe girmiştir.

Ek- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12)  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.