Dahilde İşleme Rejimi kapsamında GTİP Değişikliği Tespiti Sonucu Uygulanacak Para Cezasına İlişkin Yazı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 04 Kasım 2021Dahilde İşleme Rejimi kapsamında GTİP Değişikliği Tespiti Sonucu Uygulanacak Para Cezasına İlişkin Yazı Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün  68556099 numaralı,  26.10.2021 tarihli K. 234/2 Uygulaması Hakkındaki Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyanın ithalatında yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda saptanan GTİP farklılıklarında Gümrük Kanunu 234/2 kapsamında vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası uygulandığı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede

 

a)    Dahilde işleme rejimi kapsamında tescil edilen bir ithalat beyannamesinde vergi kaybına neden olan (Gümrük Kanunu 234. Madde) bir GTİP farklılığı tespiti halinde para cezası bakımından, yeni GTİP`in ilgili dahilde işleme izin belgesinin/izninin ithalat listesinde kayıtlı olup olmadığına, belgede/izinde revize yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanunun 234/2 inci maddesinin uygulanması,

b)    Yeni tespit edilen GTİP’ in belgede/izinde kayıtlı olması veya belge/izinde kayıtlı olmaması, ancak revize yoluyla izne dahil edilmesi durumunda beyanname üzerinde düzeltme yapılarak, şartlı muafiyet sisteminde vergi farkının teminata bağlanacağı ve geri ödeme sisteminde vergi farkının tahsil edileceği

c)     Yeni tespit edilen GTİP`in belgede/izinde kayıtlı olmaması ve söz konusu yeni GTİP`e ilişkin belgede/izinde revize yapılmaması halinde, söz konusu eşyanın tabi tutulacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin hükümler çerçevesinde işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerektiği

 

belirtilmiştir.

 

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.