Dahilde İşleme Kapsamında Ayniyet Tespitine ilişkin Uygulamada Gümrük İdarelerinin Yapması Gereken İşlemler Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 2021Gümrük Genel Müdürlüğü İhracat ve Dahilde İşleme Dairesi’nin 14.12.2021 tarihli 69974456 sayılı DIR Ayniyet Tespiti konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme İzni kapsamında ayniyet tespitine ilişkin olarak Gümrük İdarelerinin izlemesi gereken işlemler Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından belirtilirmiştir.

Bu çerçevede gümrük idarelerince:

·       Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili ayniyet tespitlerinin yaptırılması her ne kadar doğrudan DİİB sahibinin sorumluluğunda olsa da, DİİB özel şartlarında yer alan ibarelerin kontrolünün yapılması ve ayniyet tespitine ilişkin bir husus bulunması halinde muayene ve hat kriterine bakılmaksızın gerekli tespitlerin yaptırılması,

·       DİİB/Dİİ `de eşya için ayniyet şartı öngörülmüş ise 31,41,51 ve 52 ile başlayan rejim kodları kapsamında tescil edilen IM ve EX beyannamelerle ilgili olarak, ilgili muayene memurunca tespit yerine getirildikten sonra "ayniyet tespitine tabidir" butonu işaretlenerek açıklama bölümüne yapılan işlem hakkında açıklama (fotoğraf eklendi, ekspertiz raporu eklendi, laboratuvar analizine gönderildi..vb) girilmesi, ayniyet öngörülmemiş ise "ayniyet tespitine tabi değildir" butonu işaretlenerek açıklama bölümüne ayniyete tabi olmama nedenine ilişkin açıklama ( belge özel şartında bulunmamaktadır, kod-7 ayniyetten muaftır vb) girilmesi,

·       Asıl işlem görmüş ürün bünyesinde yer alan ürünün tespit edilebildiği durumlarda; işlem görmüş ürün içerisindeki ithal eşyasının GTİP tespiti(cinsi, nevi ve tespit edilebiliyorsa oran belirlenerek) yapılmak suretiyle “…/… tarihli ………. / sayılı ihracat beyannamesi muhteviyatı eşyaya ilişkin kimyagerlik tahlilinde/laboratuvar analizinde bahse konu ihraç eşyasının bünyesinde …….GTİP’li eşyanın kullanıldığının tespit edildiği” şeklinde bir tespit tutanağının düzenlenmesi,

·       İhraç eşyasının bünyesinde hangi tarihli/sayılı ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyanın kullanıldığına ilişkin tespitin yapılmasının MÜMKÜN OLMASI halinde; …./…. tarihli/sayılı ihraç eşyasının bünyesinde …../…… tarihli/sayılı ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyanın kullanıldığının tespit edildiği, ibaresinin eklenmesi,

 

Ancak, bu tespitin yapılmasının özellikle Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında birden fazla ithalat ve ihracat beyannamesi ile işlem yapılması nedeniyle MÜMKÜN OLMAMASI halinde sadece, ……/….. tarihli/sayılı ihraç eşyasının bünyesinde …… GTİP’li eşya kullanılmıştır.” şeklinde bir ibare ile yetinilmesi,

gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.