Dahilde İşleme İzni Kapsamında Kıymetli Maden İthali Konulu Genelgede Değişiklik Yapıldığı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 12 Aralık 2023Dahilde İşleme İzni Kapsamında Kıymetli Maden İthali Konulu Genelgede Değişiklik Yapıldığı Belirtilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.11.2023 tarihli ve 2023/14 sayılı “Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile kıymetli maden ve taşların ithali sonrası işlenmesi ardından ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması adına verilen dahilde işleme izinlerini düzenleyen söz konusu 2021/10 sayılı Genelge’ye eklemede bulunulduğu belirtilmiş olup 7113.19 tarife alt pozisyonundaki eşyaya  (gümüş dışındaki kıymetli metallerden mücevher eşyası ve aksamı) ilişkin yapılacak dahilde işleme izni başvuruları, sadece eşyanın yenilenmesi, tamiri, boyanması vb. işlemler ile montaj veya diğer eşyayla birleştirilmesi işlemleri ile sınırlı olacağı;  eşyanın dahilde işleme rejimi altında eritilmesi, şerit, levha, külçe vb. hallere dönüştürülmesi taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Söz konusu Genelgeyi bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.