Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında Genelge Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 25.03.2021 tarihli, E-52707093 sayılı ve Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali konulu Genelgesi (2021/10) yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile, kıymetli maden ve taşların ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olup, 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri, Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın 26 ncı maddesine istinaden özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

·         Dahilde işleme izninin, ithal eşyası Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması gerekmektedir.

·         İzin başvuru tarihinden geriye doğru on iki aylık dönem içerisinde firma adına düzenlenen tüm izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.

·         Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı; İlk defa yapılan izin başvurusuna konu dahilde işleme izinlerinde; kapasite raporunda belirtilen, dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak, Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%100 (%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/2’si esas alınarak, Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak, belirlenir.

·         12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge eki "İzin Süreleri Tablosunun" 2 nci satırında yer alan işlem için süre “ 4 ay” olarak belirlenmiştir.

 

Genelge, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.