Dahilde İşleme İzin Belgelerine/İzinlerine Ek Süre Veriliyor

Yayınlanma Tarihi: 08 Haziran 2018Özet: 08.06.2018 tarihli ve 30445 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat:2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2018/4) ile 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne (İhracat: 2006/12) geçici 31'inci maddeden sonra gelmek üzere "Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları" konusunda geçici 32. Madde eklenmiştir.

Açıklamalar

Söz konusu geçici madde ile, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği düzenlenmiştir.

Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanınca yürütülecek olup, yayımı tarihinde (08.06.2018) yürürlüğe girer.

Ek- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat:2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2018/4)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 3166000/6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.