Dahilde İşleme İzin Belgelerine/Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre Verildi

Yayınlanma Tarihi: 02 Nisan 2020Özet: İhracat Genel Müdürlüğü’nün tarafından 31429883-451.01 sayılı Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı konulu yazı yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu yazıda 18.03.2020 tarihli 53330175 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile;

  • Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; en geç belge /izin süresi sonundan itibaren belge için 3 ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise 1 ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun olması durumunda 6 aya kadar ek süre verilmesi,

  • Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi, resim harç belgelerine konu işlemler için, vergi resim harç belgeleri kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat:2017/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde 12 aya kadar ek süre verilmesi,

  • Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmiş olması halinde uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat:2006/12 ile 2005/2 sayılı Tebliğler çerçevesinde 6 aya kadar ek süre verilmesi

uygun görülmüş olup söz konusu onayın 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.