Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapatma İşlemlerinde Başvuru Yapılması Koşuluyla Ek Süre Verilecektir.

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2023 Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapatma İşlemlerinde Başvuru Yapılması Koşuluyla Ek Süre Verilecektir.

01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’ de Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 01.01.2020 ve 01.02.2023 tarihleri arasında düzenlenen ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ve izinlerine 6 ay içerisinde müracaatta bulunulması kaydıyla bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge veya iznin orijinal süresinin yarısını geçmemek kaydıyla, ek süre verileceği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (01.02.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.