COVID-19 Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Alınan Tedbirler

Yayınlanma Tarihi: 21 Nisan 202016.04.2020 tarihli ve 53904766 sayılı Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Yazı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile koronavirüs vakaları ve bu kapsamdaki tedbirler nedeniyle antrepolarda daha sağlıklı ve kontrollü çalışılması, gümrük işlemlerinde aksama olmamasını teminen Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde belirtilen 2 iş günlük süreye ilişkin 1 günlük ek süre ile ilgili olarak, antrepoya gelen taşıtın 2 iş günü içerisinde en hızlı sürede işlemlerinin tamamlanarak ayrılmasının esas olduğu belirtilmiştir. Zorunluluk durumunda alınacak önlemlere ilişkin kararlar ise aşağıda verilmiştir.

  • “Koronavirüs nedeniyle alınan idari tedbirlere bağlı olarak yükümlüsünce başvuru yapıldığı kabul edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce söz konusu ek sürenin Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi uyarınca 5 iş günü olarak uygulanması,

  • Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi uyarınca verilen ek süreler de dahil süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmesi ve bu durumdaki eşyanın, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilmesi,

  • Antrepolarda daha sağlıklı ve kontrollü çalışılmasını teminen Bakanlığımızca koronavirüs kapsamındaki alınan önlemler göz önünde bulundurularak gümrük müdürlüklerinde gerekli tedbirlerin alınmasının

    Gerekmektedir. ”

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.