Covid 19 Kapsamında Menşe ve Dolaşım Belgeleri

Yayınlanma Tarihi: 18 Nisan 2020Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2020 tarihli, 16934678-724.01.01 sayılı Menşe ve Dolaşım Belgeleri konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda özetle, A.TR dolaşım belgeleri ve Menşe belgelerini düzenleyen kurumların Covid 19 salgınından dolayı kapalı olması nedeniyle söz konusu belgelerin temin edilememesi durumu ortaya çıkmış olduğu ve en yüksek gümrük vergi oranları üzerinden ithalat yapılabildiği belirtilerek, söz konusu belgelerin daha sonra temin edilip belirli bir süre muafiyet tanınması talep edildiği açıklanmıştır.

Bu çerçevede, 15 Nisan 2020 tarihli Bakanlık onayı doğrultusunda 30 Haziran 2020 tarihine kadar aşağıda yer alan durumlar kapsamında ilgili belgelerin «ihracat yapılırken düzenlenememiş belgeler» olarak kabul edilmesi, teminat alınmaksızın tercihli tarife uygulanarak buna ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmemesi ve ilgili ülkelerin makamlarınca usulüne uygun biçimde düzenlenecek belgelerin gümrük idarelerimize sonradan ibraz edilmesi şeklinde işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

  • AB'ye üye ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kâğıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen dolaşım belgeleri
  • AB üyesi ülkeler haricinde kalan diğer Serbest Ticaret Anlaşması/Tercihli Ticaret Anlaşması ortağımız olan ülkelerden veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemimizden faydalanan ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen menşe ispat belgeleri
  • Tüm ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu eşyaya ilişkin menşe şahadetnameleri bakımından, gümrük idarelerimize ibraz edilmeleri gerektiği haller

A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için BİLGE Sisteminde "sonradan verilecek" anlamına gelen “S” ibaresinin seçilmesi ile ayrıca bir taahhüt aranmayacak olup 31 Aralık 2020 tarihine kadar söz konusu belgelerin getirilmesi gerektiği aksi halde eksik alınan vergiler için ek tahakkuk çıkarılarak faizi ile birlikte tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.