COVID-19 Döneminde OKSB-Ert. Kont. Kağıtsız İhracat Uygulaması

Yayınlanma Tarihi: 01 Haziran 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 15.05.2020 tarihli ve 54375202 sayılı COVID-19 Döneminde OKSB-Ert. Kont. Kağıtsız İhr. Uygulamasına İlişkin yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü gerçekleştirilecek ihracat beyannamelerinin belirlenmesinin ardından, beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahibine bildirimde bulunularak, söz konusu ihracat beyannameleri ekinde beyan edilmiş olup Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerin, söz konusu tebligatın yapıldığı tarihi müteakip en geç on beş iş günü içinde ibrazının istenilmesi gerektiği belirtilmişitr.  Konuya ilişkin alınan karar aşağıda belirtilmiştir.

Ø  Yapılacak ihracat beyannamesi eki belge kontrollerinin, belgenin gerçekliğinden şüphe edilmesi nedeniyle belge aslının ibraz edilmesi gereken durumlar hariç olmak üzere, kağıtsız ihracat uygulamasının zorunlu hale geldiği tarih baz alınarak BILGE Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız. 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.