Çin ve Vietnam Menşeli Polietilen ve Polipropilenden Mamul Şerit veya Benzerlerinden Dokunmuş Mensucatın İthalatına Yönelik Dampinge Karşı Önlemin Devam Edeceği Belirtildi

Yayınlanma Tarihi: 11 Mayıs 202106.05.2021 tarihli ve 31476 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/24) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları verilen Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli Polietilen ve Polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucatın (yalnız dokuma brandalar) ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır. Alınan karar ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/39) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterildiği biçimde uygulanmaya devam edileceği belirtilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (ABD doları/kg)

3921.90.60.00.11

3921.90.60.00.13

3926.90.97.90.18

Polietilen ve Polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)

Çin Halk Cumhuriyeti

 

1,06

Vietnam

1,16

 

 

Ayrıca Tebliğ kapsamındaki önlemin, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacağı ancak önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (06.05.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.