Çin ve İsrail Menşeli “Temperlenmiş veya Lamine Edilmiş Emniyet Camları” Ürünü İthalatına Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasının Tamamlanması Neticesinde Alınan Karar Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 202223.02.2022 tarihli ve 31759 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/7)” yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23) ile başlatılan Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail Devleti menşeli “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” ürünü ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır.

İlgili soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğunun saptandığı ve buna bağlı olarak soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği belirtilmiştir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

 Üretici/İhracatçı Firma

Önlem Oranı (Gümrük Kıymeti %)

70.07
(7007.19.80.00.13, 7007.19.80.00.14, 7007.21.20.00.21,
7007.21.20.00.31,
7007.21.80.00.21,
7007.21.80.00.31,
7007.29.00.00.11, 7007.29.00.00.12 hariç)

Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 8471, 85.17 ve 8528 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co. Ltd.

59,6

Diğerleri

66,1

İsrail

Phoenicia Flat Glass Industries Ltd.

32,05

Diğerleri

39,5

7007.21.20.00.21

Kurşuna dayanıklı olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm Üretici/İhracatçı Firmalar

10,0

7007.21.20.00.31

Kurşuna dayanıklı olanlar

7007.21.80.00.21

Kurşuna dayanıklı olanlar

7007.21.80.00.31

Kurşuna dayanıklı olanlar

İsrail

7007.29.00.00.11

Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları

7007.29.00.00.12

Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (23.02.2022) yürürlüğe girer.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.