Çin Menşeli “Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı” İthalatına Yönelik "Dampinge Karşı Önlem"in Tebliğde Belirtildiği Biçimde Uygulanmaya Devam Edilmesine Karar Verilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 09 Haziran 202213.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/14)” yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

§  Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporunun Ek’te yer aldığı,

§  Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/19) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği,

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

7315.11.90.00.11

Transmisyon Zincirleri

Çin Halk Cumhuriyeti

1.200 ABD doları/ton

7315.11.90.00.19

Diğerleri

7315.12.00.00.11

Transmisyon Zincirleri

7315.12.00.00.19

Diğerleri

7315.19.00.00.00

Aksamlar

 

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (13.05.2022) yürürlüğe girer.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.Bottom of Form