Çin Menşeli Menteşe, Sabit Askılık ve Mobilya Donanım Ürünlerine Uygulanan Dampinge Karşı Önlem Miktarı Değiştirilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Çin Menşeli Menteşe, Sabit Askılık ve Mobilya Donanım Ürünlerine Uygulanan Dampinge Karşı Önlem Miktarı Değiştirilmiştir.

06.04.2023 tarihli ve 32155 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/12) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Çin menşeli menteşe, sabit askılık ve mobilya donanımın ürünlerinin ithalatıyla ilgili nihai gözden soruşturması sonucunda belirlenen dampinge karşı önlemin uygulanmasına aşağıdaki şekilde devam edileceği belirtilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (Yeni)

Dampinge Karşı Önlem (Eski)

 

8302.10.00.00.11

Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Çin Halk
Cumhuriyeti

1,35 ABD Doları/kg

1,64 ABD Doları / kg

8302.10.00.00.19

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

8302.42.00.00.19

Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Çin Halk
Cumhuriyeti

0,65 ABD Doları/kg

0,75 ABD Doları / kg

 

Değişiklik öncesi dampinge karşı önlem 8302.50.00.00.00 ve 8302.10 pozisyonu için 1,64 ABD doları/kg; 8302.42.00.00.19 için 0,75 ABD Doları/kg olarak uygulanmaktaydı.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (06.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.