Çin Menşeli Diğer Çapa Makineleri Tanımlı Eşyanın İthalatında Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) Açıldı

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2020Özet: 20.03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/2) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8432.29.90.00.19 GTİP’li “diğer çapa makineleri” tanımlı eşyanın ithalatında, bazı firmalarının başvurusu üzerine yapılan incelemeler sonucunda, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmış olup açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8432.29.90.00.19 GTİP’li “diğer çapa makineleri” tanımlı eşyaların ithalatında CIF ithalat bedelinin %49,49’u ile %92,25’i arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konmuş olup, soruşturma bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (20.03.2020) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.