Çin Menşeli Bazı Bilyalı Kalemlere Yönelik Dampinge Karşı Önlemlerin Uygulanmaya Devam Edilmesine Karar Verilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 202115.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/37) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” ile 9608.50.00.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmış olup; yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem Miktarı

9608.10.10.10.00

Plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler

 

 

ÇHC

0,066 ABD doları/adet

 

9608.10.99.00.00

Diğerleri (Yalnız plastik maddelerden olan jel mürekkepli bilyalı kalemler)

0,066 ABD doları/adet

 

 

 

9608.50.00.10.00

 

 

 

Plastik maddelerden olanlar

Takımın içindeki 9608.10.10.10.00 GTİP’li eşya veya 9608.10.99.00.00 GTİP’li plastik maddelerden olan jel mürekkepli bilyalı kalemler için 0,066 ABD doları/adet

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (15.07.2021) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamındaki önlemin, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacağı belirtilmiştir. Ancak  önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.