Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli "Yalnız Dokumaya Elverişli Maddelerden Mesnedi Bulunan Deri Taklitleri" Eşyasına ilişkin Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanmasına Karar Verildi

Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2018Özet: 16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2015/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Önlem konusu ürün ve benzer ürüne ilişkin olan 7. Maddenin 1. Fıkrasında belirtilen ürüne 5603.14' e ek olarak, 3921.13 GTP' li koagüle suni deriler eklenmiştir.

Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edilmiş söz konusu eşyaların ithalatında tabloda yer aldığı şekilde dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu uygulamaya ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir.
150-1.jpgTebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (16.10.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2015/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.