Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli “Yalnız Belirli Salon Tipi Sıcak Ve Soğuk Hava Cihazları (Fancoil)” İthalatına Yönelik Dampinge Karşı Önlemin Devam Edeceği Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 04 Şubat 202202.02.2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmi Gazete’ de, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, 12/2/2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ithalatına yönelik yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlimin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir.

 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

 Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem Miktarı (CIF Bedelin%)

8415.83.00.90.00

Yalnız Belirli Salon Tipi Sıcak Ve Soğuk Hava Cihazları (Fancoil)

Çin Halk Cumhuriyeti

56.60

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (02.02.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.