Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “Yalnız Aksesuarları Hariç Net 13 kg ve Altındaki Kaynak Makineleri” İthalatında Yürürlükte Olan Damping’e Karşı Önlemin Devam Edeceği Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 25 Mayıs 202122.05.2021 tarihli ve 31488 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2021/19) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8515.39 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “yalnız aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri” ithalatına yönelik olarak yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin değiştirilmeden aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

 

Ayrıca Tebliğ kapsamındaki önlemin, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacağı ancak önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edeceği belirtilmiştir. 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (22.05.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.


Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.