Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli ‘’Sodyum Formiat’’ Ürününe Yönelik Dampinge Karşı Önlemin Devam Etmesine Karar Verilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 04 Şubat 202202.02.2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 12.04.2016 tarihli ve 29682 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/11) ile 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “sodyum formiat” ürününün ithalatına yönelik olarak yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, Kurul Kararı ve Ticaret Bakanı onayı ile aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanmaya devam edeceğine karar verildiği belirtilmiştir.

 

Menşe Ülke

GTİP

Eşya Tanımı

Dampinge Karşı Önlem

(CIF Bedelinin %)

Çin Halk Cumhuriyeti

2915.12.00.00.12

Sodyum Formiat

31

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (02.02.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği ve ekleri bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.