Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Kromit, Magnezit Ve Krom Magnezit Ateş Tuğlaları İthalinde Dampinge Karşı Önlem Uygulanması

Yayınlanma Tarihi: 10 Eylül 2018Özet: 05.09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/28) ile 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6902.10.00.10.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "kromit ateş tuğlalar", 6902.10.00.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "magnezit ateş tuğlalar", 6902.10.00.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "krom magnezit ateş tuğlalar" ve 6815.91 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı "magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)" ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmuştur.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile, 15.03.2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/5) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi temelinde ve aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP/GTPEşya TanımıMenşe ÜlkeDampinge Karşı Önlem
6902.10.00.10.11Kromit ateş tuğlalarÇin Halk
Cumhuriyeti
145 ABD
Doları/Ton
6902.10.00.10.12Magnezit ateş tuğlalar
6902.10.00.10.13Krom magnezit ateş tuğlalar
6815.91Magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)


Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (05.09.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/28)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.