Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Menteşeler İçin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 202117.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/51) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun Kararı doğrultusunda Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8302.10 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”; 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”; 8302.42 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ithalatına ilişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, yapılan incelemeler ile yeterli bilgi, belge ve deliller bulunduğundan, Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasının açılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

 

Söz konusu ürünlere ilişkin meri önlemin  8302.10.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)” ve 8302.50.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” için 1,64 ABD doları/kg; 8302.42.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” için 0,75 ABD doları/kg olacak şekilde değiştirilerek beş yıl daha uzatıldığı belirtilmiştir.

 

10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara,

soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünlerin bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği bütün taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

 

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (17.12.2021) yürürlüğe girer.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.