Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Akrilik Veya Modakrilik İthalatına Yönelik Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 16 Ocak 2019Özet: 12.01.2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazete' de 2019/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan "akrilik veya modakrilik olanlar" ithalatına yönelik başlatılan sübvansiyon soruşturması kapsamında yerli üretim dalı tarafından yapılan sübvansiyon soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde önlemsiz olarak kapatılmasına karar verilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 12.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.