Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli 8515.39 Tarife Pozisyonunda Yer Alan 13kg ve altında Kaynak Makinelerine Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2020



24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/19) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli 8515.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan yalnız aksesuarları hariç net 13kg ve altındaki kaynak makineleri ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (24.07.2020) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.