Çin Halk Cumhuriyeti Çin Tayvanı Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Menşeli Bazı İpliklere ve Şeritlere Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 22 Ekim 202112.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/46) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmış olup; ilgili soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Soruşturma bu Tebliğin yayımı tarihinde (12.10.2021) başlamıştır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (12.10.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.