Cilt ve Saç Yıkamaya Mahsus, Jel Formunda Sunulan Yüzey Aktif Müstahzar Tanımlı Satırın Yürürlükten Kaldırıldığı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mart 2023Konu: Cilt ve Saç Yıkamaya Mahsus, Jel Formunda Sunulan Yüzey Aktif Müstahzar Tanımlı Satırın Yürürlükten Kaldırıldığı Belirtilmiştir.

10.03.2023 tarihli ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 18 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararlarının Eki’nde yer alan aşağıdaki tabloda, 3401.30.00 Kombine Nomanklatür kodlu Cilt ve saç yıkamaya mahsus, jel formunda sunulan yüzey aktif müstahzar tanımlı 18 inci satırın yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Sıra No

Eşyanın Tanımı

Sınıflandırma (KN kodu)

Gerekçeler

 

18

Cilt ve saç yıkamaya mahsus, jel formunda sunulan yüzey aktif müstahzar.

 

Ürün, cilt ve saç yıkamak üzere benzer oranlarda belirli bileşenler içermektedir.

 

Ürün 300 ml'lik plastik şişe içerisinde perakende satışa sunulmaktadır.

3401.30.00

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(c) ve 6 ile 34.01 ve 3401.30.00 KN kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır.

 

Ürün, hem saç (33.05 pozisyonu) hem de cilt (34.01 pozisyonu) yıkamak için kullanılan bir müstahzardır. Nesnel özellikleri dikkate alındığında, hangi bileşenin ürüne esas karakterini verdiğini belirlemek mümkün değildir.

 

Sonuç olarak, Genel Yorum Kuralı 3(c) uyarınca ürün, numara sırasına göre sonuncu pozisyonda; 'perakende satılacak hale getirilmiş cilt yıkamaya mahsus müstahzar' olarak 34.01 pozisyonunda sınıflandırılmıştır.

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.