Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 2021Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’nin 3.Mükerrerinde 2020/12 sayılı Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Ø    İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından, ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi’nin Genel Müdürlük onayına tabi olduğu, geçerlilik süresinin onay tarihinden itibaren altı ay olacağı belirtilmiştir. Ayrıca belgelerin süresi uzatılamayacağı ve ihracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan İthal Şehadetnamelerinin geçerlilik süresinin ithalat işlemlerinde dikkate alınmayacağı belirtilmiştir..

 

Ø    İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ithalatçıdan talep edilen Nihai Kullanım Sertifikasının Genel Müdürlük onayına tabi olduğu ,son kullanıcının ithalatçıdan farklı olması durumunda, sertifikada her ikisinin de bilgilerinin yer alacağı ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmiştir. Ayrıca, Nihai Kullanım Sertifikasının geçerlilik süresinin onay tarihinden itibaren altı ay olacağı, belgelerin süresi uzatılamayacağı ve ihracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan Nihai Kullanım Sertifikalarının geçerlilik süresinin ithalat işlemlerinde dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, (01.01.2021) tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.