Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 18 Kasım 202013.10.2020 tarihli ve 31273 sayılı Resmi Gazete ’de Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat : 2020/20) yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu tebliğ ile kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihini takip eden 30 uncu gün (12.11.2020)  yürürlüğe girmiştir..

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.